+47 777 16841
post@ntbaas.no
Trollvik, N-9147 Birtavarre

PROSJEKTER

ntba27

Noen av våre referanseprosjekter

 • LHL-senteret, Storfjord – hovedentreprise, rehabilitering/utvidelse
 • Bardufoss kraftverk, Målselv – hovedentreprise, rehabilitering
 • Kvænangen kraftverk, Kvænangen – hovedentreprise, rehabilitering
 • Nordlandia hotell, Nordreisa – totalentreprise, rehabilitering
 • Elveland boligpark, Nordreisa – totalentreprise, nybygg
 • Marielund omsorgsboliger, Kåfjord – hovedentreprise, nybygg
 • Sikkajokk kraftverk, Nordreisa – hovedentreprise, rehabilitering
 • Byggevarehuset, Nordreisa – hovedentreprise, ombygging/utvidelse
 • Sonjatun omsorgssenter, Nordreisa – hovedentreprise, nybygg
 • Psykiatriboliger, Skjervøy – totalentreprise, ombygging
 • Vaskeri, Nordreisa – hovedentreprise, nybygg
 • Flere mindre oppdrag for Troms kraftproduksjon, Statoil detaljhandel og Statens vegvesen